De energie­coöpe­ratie van Wouden­bergers voor Wouden­bergers
DIRECT AANMELDEN
GEZAMENLIJK PROFITEREN VAN ZON- EN WINDENERGIE
Zon op Woudenberg is in nauwe samenwerking met de Stichting Duurzaam Woudenberg opgericht en drijft volledig op vrijwilligers, zonder commerciële belangen. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling voor het opwekken van duurzame energie (RES). De doelstelling is om groene energie voor iedereen in Woudenberg bereikbaar en betaalbaar te maken. Wat ons betreft realiseren we meer dan 50% aan lokaal eigendom! De coöperatie werkt mee aan de realisatie van grotere projecten als zonneparken en windmolens, waarbij draagvlak en voordelige stroom voor lokale bewoners en bedrijven essentieel is.
Zon op Woudenberg | om
Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 6 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Koop je groene stroom en gas bij Zon op Woudenberg | om. Samen gaan we om.
DOE NÚ MEE MET ZON-OP-JE-EIGEN-DAK
De energieprijzen gaan de lucht in. Nú is het moment om zonnepanelen op je eigen dak te leggen. De coöperatie Zon op Woudenberg kan je daarbij ondersteunen, met een volledig werkend systeem van zonnepanelen. Door gezamenlijk in te schrijven kunnen we ook voor jou voor een betaalbare zonnestroom installatie zorgen. Met ons collectief kunnen we scherp inkopen, omdat we vinden dat duurzame stroom voor iedereen betaalbaar moet zijn. Hoe dat precies werkt lees je door op onderstaande button te klikken.
JE KUNT DEELNEMEN IN DEZE PROJECTEN:
zon_op_dak foto

ZON-OP-DAK
In samenwerking met de eigenaar legt de coöperatie op grotere daken (bijvoorbeeld van bedrijven of boerderijen) zonne-panelen; je doet mee in het project voor één of meer certificaten en profiteert mee in de opbrengst (minimaal 4% rendement).
zon_op_dak foto
ZON-OP-JE-EIGEN DAK
De coöperatie koopt collectief panelen in waardoor je de beste prijs-kwaliteit krijgt voor de panelen op jouw dak en je zelf profiteert van de opbrengst.
zon_op_dak foto
ZON-OP-LAND
De coöperatie doet ook mee in projecten waarbij zonnepanelen op daarvoor geschikte gronden worden geplaatst; met een goede landschappelijke inpassing en agrarisch medegebruik, bijvoorbeeld beweiding door schapen.

MEEDOEN MET ZON OP WOUDENBERG OMDAT:
We schonere energie nodig hebben
We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kWh stroom per jaar. Meestal wordt dit met aardgas opgewekt, wat een uitstoot van bijna 2.000 kilo broeikasgas per jaar veroorzaakt, met alle gevolgen van dien. En dat alleen al voor stroom. Wij vinden het de hoogste tijd om daar wat aan te doen.
Het ook zonder eigen dak kan
Veel huishoudens willen graag zonne-panelen, maar niet iedereen heeft zelf een geschikt dak, of wil panelen op eigen dak. Als we samen panelen op daken in de buurt leggen, kunnen we alsnog zelf zonne-energie opwekken. En door het samen te doen, wordt het haalbaar om grote daken te voorzien van zonnepanelen.
Het rendement in Woudenberg blijft
Zonne-energie projecten leveren financieel rendement op. Wij willen graag dat dit in Woudenberg blijft. Samen krijgen we door jullie deelname de kennis en middelen om goede zonneprojecten op te zetten. En zijn we gelijkwaardige gesprekspartners van projectontwikkelaars en gemeente. Dus sluit je aan. We gaan samen aan de slag!
MEEPRATEN OVER WINDENERGIE
Zon op Woudenberg gaat meepraten over windenergie. Volgens ons is windenergie nodig binnen het geheel van mogelijkheden om de klimaattransitie te realiseren. Windenergie kan lang niet overal maar we zullen de beste locaties moeten vinden. Misschien kan het in Woudenberg, we weten het niet, maar we willen wel meepraten over de voor- en nadelen.
windenergie foto

WINDENERGIE
Er zijn op dit moment geen windenergieprojecten in Woudenberg. Of deze in de toekomst zullen worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. Zon op Woudenberg praat mee en zal er voor zorgen dat als er opbrengsten zijn, dat deze voor een groot deel bij Woudenbergers terecht zullen komen.

LID WORDEN
OF
INSCHRIJVEN VOOR ZON‑OP-JE‑EIGEN‑DAK?

Je kunt lid worden van Zon op Woudenberg voor een bedrag van €10,- per jaar. Je wordt op de hoogte gehouden en je krijgt op volgorde van inschrijving een voorrangspositie bij de projecten. Je kunt hieronder je zelf inschrijven, maar je kunt ons ook vragen stellen als je nog meer informatie wil hebben.

Je kunt dit formulier ook gebruiken om je op te geven voor de collectieve inkoop van een zonnestroom-installatie of je interesse in zonne-participaties op te geven.

Wij hebben jouw emailadres nodig zodat wij je antwoord kunnen geven.
Ik wil graag:
Ik wil graag meer weten over:
Wij hebben in het kader van de AVG jouw toestemming nodig om jouw gegevens op te slaan.
Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google privacy richtlijnen en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.
logo zonopwoudenberg groot
ZonopWoudenberg
Van Gendtlaan 22, 3931 AN Woudenberg
info@zonopwoudenberg.nl
06 51 34 84 11

© Coöperatie vereniging ZonopWoudenberg U.A. 2021-2022
Alle rechten voorbehouden.